CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ V PRAZE 7

Bůh Vás provázej.

A K T U Á L N Ě   2 0 2 4

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA – KOLUMBÁRIUM

Sobota 14:00 – 17:00
Nedělě 10:00 – 11:00   14.00 – 17:00

***

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA – FARNÍ ÚŘAD

Návštěva úřadu z důvodu rekonstrukce
pouze po telefonické domluvě.
7 7 6  4 4 4  9 4 2
Volat  Po až Čt – 10:00 až 16:00

BOHOSLUŽBY 

Pravidelné Bohoslužby
Neděle 10:00
Čtvrtek 18:00

BOHOSLUŽBY YOUTUBE ZDE

NAŠI KAZATELÉ

„Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno ať se mezi Vámi děje v lásce.“

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Farář Mgr. Jan Daniel Došek

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Farář Martin Skočdopole

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpusť nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme naším viníkům a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

Farářka Sylvie Stretti

„Hudba je jazyk Boží; je to svatá věc. Hudba a duch jsou totéž, jako dvě ruce“

HUDBA

Bohoslužby na varhany doprovázejí

Ing. Vladislav SOUČEK

varhany a sbormistr

 V roce 1961 založil dětský sbor RADOST PRAHA. Jeho bohaté hudební činnosti mu přinesly „Cenu Františka Lýska“. Pracoval řadu let v předsednictvu Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů.

Bratr Blahoslav Rataj

varhany a spěv

Přední český varhaník. Vánoční varhaní koncert 2022 můžete shlédnout na odkazu níže.

DENNÍ ČTENÍ

Evangelium na každý den 2023 – Podněty k rozjímání na rok 2023
připravil pan Karel Moravec.  Ve vlastní úpravě čte Farář Jan Daniel Došek.

DENNÍ ČTENÍ NA YOUTUBE ZDE

KOLUMBÁRIUM

OTEVÍRACÍ DOBA KOLUMBÁRIUM

Úterý       14:00 – 17:00
Sobota     14:00 – 17:00
Nedělě     09:30 – 12:00       14:00 – 17:00

DALŠÍ INFORMACE ZDE
„Host do domu, Bůh do domu“

FARNÍ ÚŘAD

OTEVÍRACÍ DOBA FARNÍ ÚŘAD
Pondělí 09:00 – 17:00
Středa 09:00 – 17:00


TELEFON – EMAIL
tel: +420 220 878 937
mobil: +420 776 444 942
husiteholesovice@seznam.cz

ADRESA
Farského 1386/3
Praha 7
170 00

BANKOVNÍ ÚČET

201205379/0800

Zasílání členských církevních příspěvků a darů.
Variabilní symbol: 2023
Děkujeme.